Instrukcja montażu imadła stolarskiego do strugnicy

Instrukcja montażu imadła stolarskiego do strugnicy

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI IMADEŁ STOLARSKICH YORK  HV515 I HV516

System mocowania imadeł HV515 i HV516 (rys nr 1):

 1. Płyta podstawy
 2. Lico
 3. Śruba trapezowa
 4. Gniazdo
 5. Pręty prowadzące
 6. Głowica z otworem na pokrętło o średnicy 25-28mm
 7. Zawleczka

Imadło stołowe 516

1. WSTĘP

Przeczytaj uważnie wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, w szczególności punkty dotyczące bezpieczeństwa pracy.

2. WAŻNE!!!

 • Głowica (6) wyposażona jest w otwór na pokrętło o średnicy 25-28mm
 • Dla bezpiecznego montażu imadła grubość blatu stołu roboczego wynosić powinna minimum 30mm
 • Po rozpakowaniu imadło musi być oczyszczone ze smaru zabezpieczającego
 • Przed instalacją imadło musi być rozmontowane na dwie części poprzez zdemontowanie zawleczki (7) a następnie odkręcenie śruby trapezowej w kierunki zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do momentu, kiedy płyta podstawy (1) wysunie się z prętów prowadzących (5).
 • Po zakończeniu instalacji ponownie zamontować śrubę trapezową dokręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wycentrowanie śruby (3) i włożenie jej w gniazdo (4) wymaga czasami użycia dodatkowego narzędzia, np. wkrętaka
 • Montaż imadła jest łatwiejszy, jeżeli stół roboczy zostanie obrócony do góry nogami
 • Aby zagwarantować poprawną pracę imadła zaleca się raz w tygodniu nasmarować śrubę trapezową (3) i pręty prowadzące (5)

3. OBSŁUGA IMADŁA

Zaciskanie szczęk imadła odbywa się poprzez dokręcanie śruby trapezowej (3) w kierunki zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Luzowanie szczęk imadła odbywa się poprzez dokręcanie śruby trapezowej (3) w kierunki przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4. INSTRUKCJA OGÓLNA

Imadło montowane jest pod blatem stołu roboczego przy jego zewnętrznej krawędzi. Dokładną pozycję montażu wybrać należy w zależności od konstrukcji stołu roboczego oraz wielkości imadła. Zaleca się umieszczenie imadła typu HV w jednym z narożników blatu roboczego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniej wolnej przestrzeni dla ruch prętów prowadzących (5).

Najczęściej spotykane sposoby montażu imadeł typu HV przedstawiono na rysunkach 2a, 2b i 2c.

Rys 2a – Instalacja na stole roboczym z dodatkową tylną szczęką

Rys 2b – Instalacja na stole roboczym z kołnierzem – bez konieczności montażu tylnej szczęki

Rys 2c – Instalacja na stole roboczym bez tylnej szczęki bez kołnierza – nie zalecany

5. WYMIARY I OWIERCENIE SZCZĘK

Szczęki i deskę dystansową wykonać należy z dokładnie oszlifowanego twardego drewna – np., bukowego, klonowego.

Aby zapewnić poprawne działanie imadła zaleca się sfazowanie przedniej szczęki o 2° po jej owierceniu razem z tylną szczęką lub kołnierzem stołu roboczego (patrz rys. nr 4).

Gotowe, owiercone szczęki z drewna bukowego do imadeł stolarskich YORK, produkcji czeskiej firmy PINIE, znajdują się w ofercie firmy ADRIATECH.

UWAGA! Imadło HV516 nie jest osiowo symetryczne. Należy wziąć to pod uwagę podczas trasowania i wykonywania otworów ØJ i ØK – wymiary O1, O2, G, H, I – patrz tabela nr 1. Wytrasować należy otwory pod śrubę trapezową (3) oraz pręty prowadzące (5) w przedniej i tylnej szczęce imadła, oraz, w razie potrzeby, w kołnierzu stołu roboczego. Aby ułatwić sobie pracę proponuje się równoczesne nawiercanie otworów w przedniej i tylnej szczęce ustabilizowanych za pomocą ścisków – patrz rysunek nr 3

Głębokość mocowania B dobierana jest przez użytkownika. Jest to odległość pomiędzy górną krawędzią stołu roboczego (lub tylnej szczęki) do prętów prowadzących (5), która powinna mieścić się w zakresie podanym w tabeli nr 1.

6.PRZYGOTOWANIE DESKI DYSTANSOWEJ

Deskę dystansową przygotować należy według wymiarów E, P i R podanych na rysunku nr 4 i tabeli nr 2, a

7.INSTALACJA IMADŁA WRAZ ZE SZCZĘKAMI NA STOLE ROBOCZYM

Wymagane narzędzia:

 • wiertarka ręczna/wiertarka stołowa
 • wkręty do drewna Ø 3, 4, 5, 6, 18, 20, 30
 • wkrętak – w zależności od typu i rozmiaru użytych wkrętów
 • piła do drewna
 • ścisk śrubowy/ścisk typ C – 2 szt
 • młotek/pobijak

a)     Jeżeli stół roboczy nie posiada kołnierza zastosować należy tylną szczękę
i zamontować ją w odpowiedniej pozycji na krawędzi blatu stołu roboczego. Liczba i wielkość mocujących szczękę wkrętów musi być dostosowana do jej rozmiarów. Zakładana ilość wkrętów to 5÷7 szt o średnicy 6÷8mm. Szczękę zamocować należy tak, aby jej górna krawędź była zlicowana z powierzchnią blatu stołu roboczego. Jeżeli stół roboczy posiada kołnierz, otwory dla śruby trapezowej (3) i prętów prowadzących (5) wywiercić należy bezpośrednio w kołnierzu. Patrz rysunek nr 5.

b)     Teraz imadło może zostać zainstalowane na stole roboczym. W tym celu musi ono zostać rozmontowane na dwie części poprzez zdjęcie zawleczki (7) i obracanie śruby trapezowej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do wysunięcia prętów prowadzących (5) z płyty podstawy (1).

Deskę dystansową, jeżeli jest stosowana, należy zamontować pod blatem stołu roboczego i dopchnąć do powierzchni tylnej szczęki lub kołnierza stołu. Dla ułatwienia montażu, wystarczy ją przykręcić do blatu za pomocą dwóch wkrętów S1 Ø4-5mm o długości L1=E (grubość deski dystansowej) + 25mm. Następnie połączyć ją z płytą podstawy (1) imadła i blatem stołu roboczego z wykorzystaniem wkrętów S2 poprzez przygotowane otwory w tej płycie. Wkrętów S2 nie należy dociągać, aby umożliwić prawidłowe dopasowanie przedniej szczeki imadła oraz umożliwić spasowanie płyty podstawy (1) z tylną szczęką imadła lub kołnierzem stołu roboczego – patrz rysunek nr 6.

Montaż deski dystansowej i płyty podstawy (1) – wymiary - tabela nr 3

c)     Teraz nałożyć należy przednią szczękę imadła na pręty prowadzące (5) i dociskamy do lica (2), wszystko do zamocować w płycie podstawy (1), która przymocowana jest już pod blatem stołu roboczego. Następnie zamontować należy zawleczkę (7) i mocno zacisnąć szczęki imadła, licując jednocześnie górną krawędź przedniej szczęki z górną krawędzią tylnej szczęki lub kołnierza stołu roboczego. Gdy krawędzie te pasują do siebie, dociągnąć należy wkręty S2 mocujące płytę podstawy (1) i mocujemy lico imadła do przedniej szczęki za pomocą wkrętów S3 zgodnie z rysunkiem nr 7.

c)     Na koniec sprawdzić należy działanie imadła.

Zaciskanie szczęk imadła odbywa się poprzez dokręcanie śruby trapezowej (3) w kierunki zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Luzowanie szczęk imadła odbywa się poprzez dokręcanie śruby trapezowej (3) w kierunki przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

 Przy demontażu imadła czynności wykonać należy w odwrotnej kolejności.

Opracowanie Adriatech.pl na podstawie materiałów YORK

Edytuj

Kategorie

Producenci

 • Dostawa gratis

PShowBlog Kategorie

Zadzwoń do nas Wyślij wiadomość